De praktische kant

 
Een echtscheiding kan ingrijpend zijn, vooral als er kinderen bij betrokken zijn, 
 • Bedenk goed of je  deze weg wilt bewandelen en laat je voorlichten. 
 • Meld de scheiding aan de ander. Die hoeft dat niet meteen te begrijpen maar heeft daar waarschijnlijk tijd voor nodig. 
 • Vertel het samen aan de kinderen. Maak duidelijk dat ze de ouders niet kwijtraken. 
 • Probeer in onderling overleg oplossingen te vinden voor praktische zaken. 
 • Wie blijft in de woning en waar gaat de ander heen? 
 • Bij wie blijven de kinderen en hoe houden zij contact houden met de andere ouder? 
 • Heeft elk voldoende geld of moet er een regeling worden getroffen of bijstand worden aangevraagd? 
 • Kunnen al afspraken gemaakt worden over de procedure: doen we het samen met één advocaat of nemen we twee advocaten? 
 • Wat vertellen we aan onze ouders, vrienden en kennissen? 
 • Is al een globale verdeling van spullen te maken? 
 • Benader een gespecialiseerd echtscheidingsdeskundige (mediator, advocaat), al dan niet samen. 
 • Bedenk of bespreek met de ander, hoe de scheiding er op langere termijn uit gaat zien: wordt het huis verkocht, hoe ziet de definitieve omgangsregeling er uit, moeten we gezamenlijke bankrekeningen opheffen, hoe verdelen we de schulden, kunnen we al een ouderschapsplan opstellen? 
 
 

Te verzamelen gegevens en te regelen

 
Huwelijk - samenleven

Gegevens

 • Volledige namen
 • Trouwdatum en plaats
 • Trouwboekje - huwelijksakte
 • Bij samenleving: de samenlevingsovereenkomst
 • Huwelijkse voorwaarden / geregistreerde partnerschapsvoorwaarden
 • Gegevens eventuele eerdere huwelijken

Te regelen
 • Beslissing echtscheiding / scheiding van tafel en bed
 • Echtscheidingsconvenant
 • Procedure rechtbank
 • Inschrijving Burgerlijke Stand
 • Eventueel - ontbinding kerkelijk huwelijk
 • Eventueel - erkenning echtscheiding in buitenland
 • Informeren Pensioenfondsen over de (echt)scheiding
 
Kinderen

Gegevens

 • Volledige namen
 • Trouwboekje
 • Geboorteakte
 • Andere gegevens over afstamming en gezag indien aanwezig

Te regelen
 • Ouderschapsplan
 • Gezagsregeling
 • Levensonderhoud - kinderalimentatie/ jong-meerderjarige
 • Kinderbijslag - toeslag
 • Hoofdverblijfplaats
 • Omgangsregeling regulier - vakanties
 • Opleiding - Studiekosten
 • Informatieverschaffing tussen de ouders
 • Ziektekostenverzekering
 • Eventueel - erkenning van gezagsregeling in het buitenland
 
 
Alimentatie

Gegevens

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Belastingaangiftes en aanslagen over de laatste drie jaren
 • Recente jaaropgaaf
 • Drie recente loonstroken
 • Hypotheekakte eigen woning
 • Hypotheekrente eigen woning
 • Polis levensverzekering gekoppeld aan eigen woning
 • Polis ziektekosten

Te regelen
 • Afspraken over duur en hoogte
 • Eventueel: afspraken over opleiding en studie
 
 
Echtelijke woning

Gegevens


Koopwoning
 • Eigendomsbewijs
 • Hypotheek
 • Levensverzekering gekoppeld aan woning
 • Aflossingsregeling woning
Huurwoning
 • Huurovereenkomst

Te regelen
 • Tijdelijk gebruik woning
 • Vergoeding tijdelijk gebruik
 • Definitieve afspraken koopwoning - huurwoning
 • Inboedel
 • Afgifte goederen aan de partner die de woning verlaat
 • Regeling aansprakelijkheden voor verplichtingen
 
 
Boedel

Juridisch

 • Huwelijkse voorwaarden - Samenlevingscontract
 • Opengevallen erfenissen
 • Verknochte zaken
 • Goederen

Goederen en verplichtingen
 • Inboedel
 • Auto's, caravan, boot
 • Contant geld
 • Verzamelingen
 • Bankkluis/ waardepapieren
 • Diverse bezittingen
 • Vorderingen en schulden
 • Belastingaanslagen en belastingteruggaven
 • Schulden - studieschuld - leveranciers - afbetaling
 • Spaargeld - andere vorderingen
 • Doorlopende contracten en abonnementen

Te regelen
 • Afspraken over verdeling en waardering
 • Fiscale gevolgen
 • Feitelijke verdeling
 • Einde aansprakelijkheid voor verdeelde schulden
 
 
Bank- en verzekeringszaken

Gegevens 


Bankzaken
 • Gezamenlijke (betaal)rekeningen
 • Periodieke overboekingen en incasso's
 • Wereldpas - creditcard
 • Spaarrekeningen - beleggingsrekeningen
 • Spaar- en betaalrekeningen van de kinderen
 • Leningen
 • Hypotheek

Verzekeringen
 • Kapitaal- en lijfrenteverzekering
 • Ziektekostenverzekering
 • Schadeverzekeringen

Te regelen
 • Verdeling waarde
 • Opsplitsing verzekeringen
 • Opsplitsing en ontslag uit aansprakelijkheid
 
Pensioen 

Gegevens

 • Opvragen van het door beide partners tijdens het huwelijk opgebouwde recht op ouderdomspensioen
 • Opvragen opgebouwde partnerpensioen

Te regelen
 • Afspraken over vaststelling, verrekening, conversie of afkoop
 • Melding bij pensioenfondsen
 
Diversen

Te regelen

 • Testamenten
 • Doorlopende abonnementen - donateurschappen
 • Foto's en andere herinneringen
 • Afspraken over informatie vrienden - kennissen