Juridisch advies nodig?

Hoewel de voorkeur uitgaat naar het onderling oplossen van conflicten, ontkom je er soms niet aan om een gerechtelijke procedure op te starten. Er zijn namelijk zaken die niet geschikt zijn voor mediation of waarvoor je echt naar de rechter moet. Dan kan het zinvol zijn om juridisch advies in te winnen. Bijvoorbeeld als je wilt weten wat je rechten en plichten zijn. De Middler heeft juridische kennis in huis en kan je helpen bij diverse procedures. Voor veel juridische procedures is geen advocaat nodig.

Hoe kan de Middler je helpen?

  • informeren en adviseren bij verschillende juridische vragen
  • begeleiden bij gerechtelijke procedures
  • bemiddelen bij juridische problemen
  • Opstellen vaststellingsovereenkomst

Wanneer is een advocaat wel/niet verplicht?

  • bij de kantonrechter geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat
  • bij de rechtbank geldt wel een verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat
  • in hoger beroep of cassatie heb je altijd een advocaat nodig

Zaken die voor de rechtbank komen:

  • geldvorderingen van boven de € 25.000
  • zaken binnen het familierecht (ouderlijk gezag e.d.)
  • faillissementen

Kom je er zelf niet uit?

Een advocaat hanteert veelal een hoger uurtarief dan een juridisch adviseur. Daar staat tegenover dat een advocaat een advocatenopleiding heeft gevolgd en een juridisch adviseur doorgaans niet. De Middler kan je adviseren of in jouw specifieke geval bijstand van een juridisch adviseur volstaat of dat tussenkomst van een advocaat nodig is.

"Mensen verschillen, rechten niet"