Over De Middler

De Middler staat voor een directe en gedegen aanpak met veel persoonlijke aandacht. Tjitske Bergsma is het gezicht achter De Middler. Zij is een gecertificeerde (familie)mediator en conflictcoach met juridische expertise. In 2019 is Tjitske mediationpraktijk De Middler gestart vanuit de gedachte: "Waarom moeilijk doen als het samen kan". De Middler is een zelfbedachte Friese vertaling van het Engelse woord Mediator. Als nuchtere Friezin staat Tjitske tussen de beide partijen in en zorgt ervoor dat de communicatie weer op gang komt. Het resultaat is een oplossing waar beide partijen achter staan. 


De Middler heeft oog voor het echte probleem en brengt partijen weer met elkaar in verbinding met als doel; het creëren van wederzijds begrip, vertrouwen en rust. Om uiteindelijk voor beide partijen tot een win-win situatie te komen.


Over mij

Ik ben geboren en getogen in een klein dorpje op het Friese platteland. Opgegroeid in een horecagezin en op mijn 21e mijn vleugels uitgeslagen om bij de Koninklijke Marine te gaan werken. Sinds 2004 werk ik bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Hier heb ik onder andere als intervisiebegeleider, juridisch adviseur en medewerker persoonsgerichte beoordeling gewerkt. In 2016 heb ik mijn Bachelor in de Rechten behaald met als specialisatie sociaal juridische dienstverlening. Vanaf 2018 heb ik anderhalf jaar als zaakbegeleider bij de Tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen gewerkt. Na deze welkome uitstap ben ik weer terug bij het CJIB in de functie van jurist. Tijdens mijn studie rechten werd het belang van de mediation mij steeds duidelijker en besloot ik me te verdiepen in deze vorm van bemiddeling. Ik heb een opleiding tot gecertificeerd familiemediator gevolgd en sinds januari 2018 ben ik De Middler Mediation & Advies gestart. Ik ben gespecialiseerd in echtscheidingen, erfeniskwesties en andere conflicten in de familiesfeer, maar kan ook bemiddelen bij zakelijke conflicten of een burenruzie. In het kader van buurtbemiddeling werk ik nauw samen Stichting Amaryllis in Leeuwarden. 

Ik weet uit ervaring dat communiceren met een bestuursorgaan of een grote organisatie soms ook als lastig wordt ervaren. Dit kost veel tijd en energie en kan in het ergste geval zorgen voor onnodig lange procedures. Het brengt vaak ergernissen, emoties en onbegrip met zich mee. Ik zet mijn kennis en ervaring graag in om partijen met elkaar in contact te brengen of te bemiddelen en daarbij te onderzoeken waar de schoen wringt. Ik streef naar herstel van het onderlinge vertrouwen en een win-win situatie.

Fansels kinst ek yn dyn memmetaal by De Middler terjochte! 

Mijn werkwijze

Bij een geschil zijn altijd minimaal twee deelnemers betrokken. Met het oog op het vrijwillige karakter van mediation is het belangrijk dat beide partijen contact opnemen met mij opnemen.

In een (telefonisch) gesprek inventariseren we de wensen en verwachtingen en bespreken we welke werkwijze het beste past bij jullie specifieke situatie. Dit gesprek zal ook in het teken staan van kennismaking. Je kunt alle vragen stellen die je hebt met betrekking tot een mediation traject. Het proces van mediation bespreken we in vogelvlucht en we beslissen dan of jullie situatie zich leent voor mediation. Ik geef jullie hierin ook advies. Tevens kan er onderzocht worden of jullie in aanmerking komen voor vermindering van kosten (gesubsidieerde rechtsbijstand). Het kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Wanneer jullie besluiten een mediationtraject bij De Middler te volgen, maken we gezamenlijk een nieuwe afspraak.

lees meer...

 De Middler staat ingeschreven in het ADR register en ICR coach register