Privacybeleid

 1. Dit is de privacyverklaring van De Middler, Mediation & Advies, gevestigd aan de Rypsterdyk 20, 9036 JH te Menaam. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiële cliënten en andere personen die mijn website bezoeken of contact met mij hebben.

 2. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe De Middler, Mediation & Advies omgaat met persoonsgegevens. Mocht je nog vragen hebben over de wijze waarop ik omga met deze gegevens kun je contact opnemen via info@demiddler of 06-38329455

 3. De Middler, Mediation & Advies is zorgvuldig en verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens en zal de regels die uit de AVG voortvloeien uiteraard naleven.

 4. Indien je contact met mij opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die je verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die je aan mij verstrekt naam, e-mailadres, telefoonnummer en de reden waarom je contact met mij zoekt (bijvoorbeeld omdat je een vraag hebt).

 5. Indien je een opdracht aan de mediator verstrekt, verwerkt de mediator persoonsgegevens die jij en de andere partij(en) in jouw zaak aan de mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval jouw contactgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. Je geeft hiervoor toestemming middels ondertekenen van de mediation- overeenkomst/zorg- overeenkomst. Deze gegevens worden 20 jaar bewaard.

 6. Indien je een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. Naast jouw contactgegevens gaat het om jouw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.

 7. De contactgegevens die je aan mij verstrekt gebruik ik om contact met je op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van mijn werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten. 1 jaar na het laatste contact zal ik deze gegevens verwijderen, of op jouw eigen verzoek.

 8. Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplicht ik mijn ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 9. Je hebt de volgende rechten:
  a. Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  b. Het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  d. In bepaalde gevallen: het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  e. Het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen. Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 10. Bij wijzigingen omtrent deze privacyverklaring zal ik je op de hoogte brengen middels een melding op mijn website.