Samen scheiden

Scheiden doe je als partners, maar vaak zijn er ook kinderen bij betrokken. Als je besloten hebt te gaan scheiden, dan is dat een enorme stap in het leven van alle betrokkenen. Je wilt daarom dat alles zorgvuldig verloopt. Het is belangrijk dat je beide verder kunt gaan met je eigen leven én dat kinderen niet de dupe worden van de scheiding. De scheiding is voor het kind veelal een ingrijpende, emotionele gebeurtenis.  

Waarom mediation bij echtscheiding?

Het contact tussen partners kan moeizaam gaan. Een echtscheiding mét mediation zorgt voor meer begrip over en weer. Mediation kan helpen om in goed overleg afspraken te maken. Redenen om voor mediation te kiezen:

  • Mediation helpt de communicatie tussen beide weer op gang te laten komen
  • Jullie worden begeleid naar een oplossing waar je beide achter staat
  • Jullie worden gestimuleerd op zoek te gaan naar de onderliggende belangen (wensen en emoties zijn daarbij belangrijker dan de feiten)
  • Jullie relatie als ouders zal vaak zover hersteld zijn dat je samen weer door één deur kunt
  • Er ontstaat een win-winsituatie, wat niet alleen voor jullie van belang is maar dat vooral ook het kind ten goede zal komen

"Waarom moeilijk doen als het samen kan"


In geval van een echtscheiding gaan we als eerste in op de scheidingsmelding. Dit is een belangrijke basis voor de rest van het traject. Vervolgens komen de kinderen aan bod. In deze fase zoomen we in op het ouderschapplan en de kinderalimentatie. Wanneer er geen kinderen zijn, gaan we direct door naar het bespreken van de partneralimentatie. Daarna komen zaken als een woning, inboedel, verdeling van vermogen, schulden, pensioen en erven aan bod. Soms is het nodig voor jullie om onafhankelijk advies te vragen van een externe adviseur.  Hieronder lees je wat in de sessies aan de orde komt. 

Ruimte voor emoties

Scheiden is vaak rouwen. Er komt een einde aan een veelal jarenlange band. Als partners kun je je in een verschillende fase van het rouwproces bevinden. De ene kan verder in het verwerken ervan zijn dan de ander. Soms is de één al afstand of afscheid aan het nemen, terwijl het voor de ander "rouw op het dak komt vallen”. Het is voor beide belangrijk inzicht te hebben in het hoe en waarom. Als belangrijke gevoelens niet worden uitgesproken, dan blijven ze tussen jullie instaan. Hier wordt als eerste aandacht aan besteed. Beide partners krijgen de ruimte hun verhaal te doen. Het is belangrijk dat jullie beide achter het besluit staan. Door mediation wordt ook duidelijk of jullie ver genoeg zijn om bepaalde besluiten te nemen.

Kinderen en een scheiding

Als partners gaan jullie uit elkaar, maar als ouders niet. Hoe willen jullie invulling geven aan het ouderschap? Je moet als ouders na een scheiding nog meer overleggen dan voorheen. Hoe gaan jullie dat vorm geven? Dit gaan we samen bespreken. De afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit is sinds 1 maart 2009 wettelijk verplicht wanneer er minderjarige kinderen zijn. Mediation zorgt ervoor dat de belangen van de kinderen altijd voorop staan.

In een open brief van 70.000 kinderen van gescheiden ouders vertellen kinderen wat een scheiding met hen doet: 

Alimentatie

Bij echtscheiding is er veelal sprake van kinderalimentatie en soms ook van partneralimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie berekenen wij door te kijken naar wat de kosten voor de kinderen waren vóór de scheiding. Het berekende bedrag is een richtlijn, geen wettelijke norm. De leeftijd van het kind en het inkomen van het gezin voor de scheiding speelt hierbij een rol. Daarnaast kijken we naar de draagkracht van beide ouders en de verdeling van de zorgtaken. De rechter toetst het alimentatiebedrag bij het uitspreken van de scheiding. In de wet staat dat ex-echtgenoten elkaar moeten onderhouden. Dit geldt alleen als partners getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Het bedrag van de partneralimentatie kunnen partijen samen bepalen. Hierbij wordt gekeken naar de cijfers, maar ook naar wat redelijk is. Ook hierin kan de Middler jullie begeleiden en van advies voorzien.

Het vermogen verdelen

Als je gaat scheiden moet het vermogen worden verdeeld. Hoe dit wordt verdeeld hangt af van meerdere zaken. Het is allereerst van belang of jullie getrouwd waren of dat er sprake was van geregistreerd partnerschap. Getrouwd in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Hoe zien de huwelijkse (of partnerschap) voorwaarden uit? Is er vermogen ontvangen waar een uitsluitingsclausule op zit? Hoe zit het met het pensioen? Dit soort zaken bepaalt hoe het vermogen wordt verdeeld.

Echtscheidingsovereenkomst

De afspraken over de kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling van het vermogen en het pensioen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Vervolgens toetst de rechter het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Dit verzorgt De Middler voor je door de stukken, via een advocaat, bij de rechtbank aan te bieden. De rechter spreekt vervolgens de scheiding uit.