Conflicten

Je hebt een conflict met je baas en daarom heb je steeds minder zin om naar je werk te gaan. Er is binnen de familie ruzie over een erfenis. Een bedrijf raakt verzeild in een hoogoplopend conflict met de gemeente. Je bent gescheiden, maar het lukt je niet om overeenstemming te bereiken over de zorg voor de kinderen. Je hebt een conflict met je buren en komt er samen niet uit. Allemaal situaties waarin bemiddelingsgesprekken of een uitgebreider mediationtraject uitzicht kan bieden.

Onderscheid tussen conflicten in de relationele sfeer en zakelijke conflicten

Conflicten in de relationele sfeer hebben vaak te maken met echtscheiding: hoe wordt gemeenschappelijk bezit – zoals een huis – verdeeld? Moet er alimentatie betaald gaan worden? Hoe wordt de zorg voor de kinderen geregeld? Soms zijn er ook andere conflicten die zich afspelen op gezins- of familieniveau waarbij mediation zinvol kan zijn. Denk aan conflicten over een nalatenschap, slepende jarenlange familieruzies waarin veel oud zeer meespeelt of conflicten binnen een familiebedrijf. Binnen de conflicten in de relationele sfeer vallen ook conflicten op school, met vrienden of buren.

Een paar gesprekken onder begeleiding van een deskundige mediator kan; de communicatie weer op gang helpen, zorgen dat de problemen worden uitgesproken en de relatie wordt hersteld. 

Ook op zakelijk gebied kan het gebeuren dat je in een conflict verzeild raakt. Bijvoorbeeld als je een conflict hebt met je verzekeraar of als consument met een verkoper. Als de verhoudingen op de werkvloer verstoord zijn, bijvoorbeeld door onenigheid tussen werkgever en werknemer. Wanneer werkgever en werknemer (of twee zakenpartners) op een goede manier uit elkaar willen gaan maar dat niet lukt vanwege conflicterende belangen. Als er conflicten zijn binnen of tussen bedrijven. Als ZZP'er in de bouw heb je vaak te maken een bestuursorgaan. Onduidelijkheden kunnen zorgen voor lange procedures en vertraging in het werk. Dit kan tot vervelende situaties leiden.

Bemiddeling door een onafhankelijke tussenpersoon kan ervoor zorgen dat de juiste belangen boven tafel komen. Hierdoor kun jij, in al die specifieke gevallen, gewoon je werk blijven doen!


"In the middle of difficulty lies opportunity"


Wat kan De Middler voor je doen?

De Middler Mediation & Advies kan je helpen bij heel veel verschillende soorten conflicten. Twijfel je of jouw situatie geschikt is, neem dan gerust contact op en laat je vrijblijvend informeren.