Werkwijze

Vrijwillig

Bij een geschil zijn altijd minimaal twee deelnemers betrokken. Met het oog op het 'vrijwillige' karakter van mediation is het belangrijk dat beide partijen vooraf contact opnemen met mij. 

Mediationovereenkomst

Voor het traject begint, ontvangen jullie per email informatie over mijn werkwijze, de privacy en ADR gedragsregels en een mediation overeenkomst met bijbehorende voorwaarden. Deze kun je rustig doornemen. Deze overeenkomst gaat uit van vrijheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid. Actieve medewerking van alle betrokkenen om tot overeenstemming te komen is een voorwaarde/vanzelfsprekendheid voor geslaagde mediation. In de overeenkomst worden ook aspecten geregeld als werkwijze en kosten. 

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt in overleg plaats op een voor beide partijen acceptabele locatie. Dit kan aan huis, op de vaste afspraaklocatie van De Middler in Menaam,  Leeuwarden of een andere neutrale locatie. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en leg ik het proces van mediation in vogelvlucht uit. Vervolgens inventariseren we de wensen en verwachtingen en bespreken we welke werkwijze het beste past bij jullie specifieke situatie. Op basis van het intakegesprek kunnen we gezamenlijk beslissen of jullie situatie zich leent voor mediation. Voor zover jullie dat zelf nog niet hebben gedaan, kan onderzocht worden of jullie in aanmerking komen voor vermindering van kosten (gesubsidieerde rechtsbijstand). Wanneer dit het geval is, hanteert De Middler een laag tarief voor het mediationtraject. Tijdens dit gesprek wordt ook de mediationovereenkomst besproken. Wanneer jullie besluiten een mediationtraject bij De Middler te volgen, wordt de mediationovereenkomst getekend. en maken we gezamenlijk een nieuwe afspraak.

Start mediation

Als eerste vraag ik jullie beurtelings (kort) te vertellen wat jullie van elkaar verdeelt. Tijdens alle gesprekken zal ik als onafhankelijke derde het conflict tot de kern terugbrengen en jullie van daaruit begeleiden naar een oplossing. Ik houd daarbij altijd rekening met de positie, belangen en oplossingsrichtingen van beide partijen. Jullie hebben op deze manier zelf invloed op de inhoud en de richting van de gesprekken. Het is mijn taak erop toe te zien dat de voortgang gewaarborgd blijft. In het geval van een echtscheiding spelen er naast het conflict ook nog andere zaken die besproken moeten worden. Kijk bij scheidingsbemiddeling voor meer informatie daarover. Na afloop van iedere bijeenkomst maak ik een kort verslag van wat we hebben besproken en noteer ik eventuele tussentijdse afspraken. Deze tussentijdse afspraken zijn niet bindend maar wel een leidraad voor het mediationtraject. In het kader van transparantie en neutraliteit wordt alle communicatie steeds gedeeld met alle betrokkenen.

Verloop

De meeste trajecten nemen zo’n drie tot vijf bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur in beslag. Dit is echter geheel afhankelijk van jullie specifieke situatie en de complexiteit van het te bespreken geschil. Een geslaagde mediation eindigt in een oplossing waarin jullie je beide kunnen vinden. De overeenstemming of gemaakte afspraken kunnen vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant, welke een bindend karakter heeft.

Einde mediationtraject

Wanneer de mediation is afgelopen, blijf ik beschikbaar voor vragen en eventuele nazorg.