Tarieven

De kosten van mediation liggen aanzienlijk lager dan die van een procedure bij de rechtbank. Meestal dragen beide partijen een evenredig deel van de kosten, maar soms komt het voor dat (bijvoorbeeld bij een arbeidszaak) de werkgever de kosten draagt, of het grootste deel daarvan. Wie de kosten ook draagt, dit zal geen invloed hebben op de onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid van De Middler.

Tarief mediation

Het tarief van De Middler is € 130,00 per uur. Wanneer je recht hebt op subsidie voor rechtsbijstand, hanteer ik een aangepast tarief. Aan de hand van je inkomen en vermogen wordt bekeken of je hiervoor in aanmerking komt. De kosten bestaan uit het honorarium voor de mediator tijdens de sessies, het lezen van relevante stukken, het opstellen van verslagen en overeenkomsten, correspondentie en telefonisch overleg. Indien je de afspraak niet binnen 24 uur voor de afspraak annuleert, worden de kosten van de mediation (voor een uur) in rekening gebracht. Tot 24 uur vóór de afspraak kan kosteloos geannuleerd worden.

Tarief juridisch advies

Voor de tarieven van juridische advisering kun je vrijblijvend een offerte opvragen via het contactformulier.

Intake/kennismaking gesprek

Overweeg je een mediationtraject te starten? De Middler biedt kosteloos en vrijblijvend een intakegesprek aan. In dit gesprek worden de wensen en verwachtingen geïnventariseerd en besproken welke werkwijze het beste past bij je specifieke situatie. Bij arbeidsmediation is de aanpak iets anders. Via de mail stuur ik een offerte, stel ik mij voor en leg ik uit hoe ik te werk ga.