Home » Over de Middler » Werkwijze

Werkwijze

Vrijwillig

Bij een geschil zullen er altijd minimaal twee deelnemers betrokken zijn. Met het oog op het 'vrijwillige' karakter van mediation is het belangrijk dat beide partijen contact opnemen met mij. 

Intakegesprek

In een (telefonisch) gesprek maken we kennis met elkaar en leg ik het proces van mediation in vogelvlucht uit. Vervolgens inventariseren we de wensen en verwachtingen en bespreken we welke werkwijze het beste past bij jullie specifieke situatie. Op basis van het intakegesprek kunnen we gezamenlijk beslissen of jullie situatie zich leent voor mediation. Voor zover jullie dat zelf nog niet hebben gedaan, kan onderzocht worden of jullie in aanmerking komen voor vermindering van kosten (gesubsidieerde rechtsbijstand). Wanneer dit het geval is, hanteert De Middler een laag tarief voor het mediationtraject. Wanneer jullie besluiten een mediationtraject bij De Middler te volgen, maken we gezamenlijk een nieuwe afspraak.

Mediationovereenkomst

Voor het traject begint, ontvangen jullie thuis schriftelijk een mediation-overeenkomst en bijbehorende voorwaarden. Deze kun je rustig doornemen. Deze overeenkomst gaat uit van vrijheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid. Actieve medewerking van alle betrokkenen om tot overeenstemming te komen is een voorwaarde/vanzelfsprekendheid voor geslaagde mediation. In de overeenkomst worden ook aspecten geregeld als werkwijze en kosten.

Start mediation

Het eerste (live) gesprek vindt in overleg plaats op een voor beide partijen acceptabele locatie. Dit kan aan huis, op de vaste afspraaklocatie van De Middler in Menaam of een andere neutrale locatie in Friesland. Tijdens dit gesprek wordt de mediationovereenkomst besproken en bij akkoord getekend. Daarna vraag ik jullie beurtelings (kort) te vertellen wat jullie van elkaar verdeelt. Ik zal als onafhankelijke derde het conflict tot de kern terugbrengen en jullie van daaruit begeleiden naar een oplossing. Ik houd daarbij altijd rekening met de positie, belangen en oplossingsrichtingen van beide partijen. Jullie hebben op deze manier zelf invloed op de inhoud en de richting van de gesprekken. Het is mijn taak erop toe te zien dat de voortgang gewaarborgd blijft. In het geval van een echtscheiding spelen er naast het conflict ook nog andere zaken die besproken moeten worden. Kijk bij scheidingsbemiddeling voor meer informatie daarover. Na afloop van iedere bijeenkomst maak ik een kort verslag van wat we hebben besproken en noteer ik eventuele tussentijdse afspraken. Deze tussentijdse afspraken zijn niet bindend maar wel een leidraad voor het mediationtraject. In het kader van transparantie en neutraliteit wordt alle communicatie steeds gedeeld met alle betrokkenen.

Verloop

De meeste trajecten nemen zo’n drie tot vijf bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur in beslag. Dit is echter geheel afhankelijk van jullie specifieke situatie en de complexiteit van het te bespreken geschil. Een geslaagde mediation eindigt in een oplossing waarin jullie je beide kunnen vinden. De overeenstemming of gemaakte afspraken kunnen vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant, welke een bindend karakter heeft.

Einde mediationtraject

Wanneer de mediation is afgelopen, blijf ik beschikbaar voor vragen en eventuele nazorg.